Garantie-informatie

Polk Audio produceert producten van hoge kwaliteit, maar mocht het Polk Audio-product duidelijk een defect vertonen, neem dan contact op met de dealer waarbij u het product kocht.

Polk Audio geeft de fabrieksgarantie met een looptijd van 2 jaar voor elektronische producten en 5 jaar voor passieve luidsprekers via een erkende dealer. Uw dealer is verantwoordelijk voor nakoming van de garantie en is ook uw contactpunt.

Gedurende deze garantieperiode bent u vrijgesteld van eventuele reparatiekosten voor herstel van uw Polk Audio-product. Verdere claims, buiten de reparatiekosten, zijn uitgesloten. Mocht echter blijken dat het product defect is geraakt als gevolg van oneigenlijk gebruik, nadelige externe invloeden of als gevolg van een ongeoorloofde wijziging (zowel hardware- als softwaregerelateerd), dan zijn de reparatiekosten niet gedekt door de fabrieksgarantie.

De garantieperiode begint op de datum van verkoop van het product aan de eindgebruiker. Een aankoopbon moet worden ingediend als bewijs hiervan en overhandigd aan uw dealer. Bij voorkeur levert u uw defecte product bij uw dealer af in de originele beschermende verpakking.

Om zeker te zijn van de fabrieksgarantie van Polk Audio, raden we u aan onze dealerzoeker te raadplegen voordat u uw aankoop doet. Dit zorgt ervoor dat u een erkende Polk Audio-dealer kiest. Niet-erkende dealers zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie van Polk Audio.

Voor producten met een defect waarvoor de fabrieksgarantie van de Polk Audio is verlopen, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met uw dealer of met een van onze erkende servicepartners.

________________________________________

Hieronder vindt u een lijst met onze geautoriseerde service partners in Nederland en België:

Voor Nederland:
Audio Service B.V.
Edisonweg 10
6662 NW Elst
Telefoonnummer: +31(0)481-377221

Fax: +31(0)481-377567
www.audioservice.nl
[email protected]

SCD
Kapellestraat 95, B-9800 Deinze (BE)
Telefoonnummer: +32(0)938-67667
Fax: +32(0)938-69795
[email protected]

________________________________________

De erkende distributeur van Polk Audio-reserveonderdelen:

Voor Nederland:
Audio Service B.V.
Stuur een e-mail naar
[email protected]
om onderdelen van Polk te bestellen in Nederland.

Voor België:
SCD
Surf naar
www.scd.be/nl/onderdelen-bestellen
om onderdelen van Polk te bestellen in België.